Connect with us

Istorie

Zodiacul Popii, manuscrisul românesc vechi de 4 secole care prevestește evenimentele politice și vremea până în anul 2048

Published

on

Începând cu secolul al XVI-lea, pe teritoriul actual al României au circulat, pe lângă scrierile eschatologice, nenumărate texte divinatorii si de prevestire, majoritatea în manuscris. Daca primele dintre acestea au fost tolerate de biserica, „Gromovnicul”, „Rojdanicul”, „Trepetnicul”, „Fulgeralnicul”, „Socotitorul de Vise” si „Cetitorul de Zodii” au fost catalogate de către preoți drept scrieri eretice, diavolesti.

Aceste carti proscrise, deslușitoare de zodii si de semne, considerate deosebit de periculoase de biserica, au fost vehement interzise in si anii comunismului. Chiar si in aceste condiții, ascunse in locuri tainice si descifrate doar de catre cei initiati, textele acestor carti nu s-au pierdut, ba dimpotrivă, au continuat sa incite si sa dezlege.

Acum 399 de ani, un preot brașovean copia de mână zeci de pagini dintr-o carte sârbească, spre folosul celor care n-aveau acces la scrieri tipărite. Nu era o carte bisericească, manuscrisul lui, denumit Codex Neagoeanus, reproducea texte populare, printre care şi un zodiac. Astfel, „Rujdeniţa“ Popii Ion Românul din Sînpetru a fost primul horoscop medieval al românilor şi a avut o circulație mai mare decât oricare altă carte a vremii.

În câțiva ani, lucrarea de astrologie a ajuns în tipografii şi a fost reeditată, îmbogățita secole de-a rândul şi răspândită sub numele de „Gromovnic“, pentru folosul oamenilor simpli, curioși de ceea ce le rezervă astrele la naștere. În aceste gromovnice găsim tabele în care se poate citi buletinul meteo până în anul 2045, scrie monitorulexpres.ro

În limbajul arhaic românesc, găsim previziuni legate de destinul fiecăruia, dar şi al ţării, anii rodnici şi cei cu molime şi „întâmplările omenești“. Uitat pe nedrept, Codex Neagoeanus al popii din Sînpetru vorbeşte şi despre vremurile de azi.

Textul „Rujdeniţei lui Ion Românul“ acoperă paginile 137-141 ale Codexului, şi începe, după normele calendarului bizantin, cu luna septembrie (Răpciune). Cuprinde doar patru luni, până în decembrie (Indrele), restul documentului s-a pierdut. „Textul este scris cu cerneală neagră spălăcită; numele lunilor cu cerneală roşie. În cuprinsul fiecărei luni, materia capitolului este grupată în 2 paragrafe distincte: primul, conținând prezicerile privitoare la soarta băieților; al doilea, prevederile privitoare la viitorul fetelor“, precizează N. Cartojan.

Conform filologului Gabriel Mihăilescu, copistul a avut de înfruntat interdicțiile Bisericii Ortodoxe, deoarece „cărţile populare care conțineau predicții erau considerate cărţi eretice sau vrăjitoreşti, purtând indice de cărţi oprite“. Din acest motiv, scrierile neagreate se perpetuau prin copiere de mâna. Prea multe astfel de cărți de prevestire nici nu s-au păstrat. Cu atât mai mult, „Rojdanicul“ de la Sînpetru (din slavonescul rozdenije sau rozdenica „naştere“) este un document valoros. Însuşi Ion Românul îşi dă seama că zodiacul lui nu e pe placul bisericii: „Printr-aceea, Dvs. încă vă rog, pre toată firea de om, cui Dumnezeu o va da această carte a ceti sau a scrie, socotiţi şi mai bine ce voi fi greşit sau cuvînt nesfîrşit, sau slovă neumplută, iar Dvs. să deregeţi şi să nu mă blestemaţi, ci să ziceţi: Dumnezeu ierte! Şi să vă ierte şi pre voi Dumnezeu la înfricatul judeţ cînd va zice veniţi, blagosloviţi de părintele meu de moşteniţi împărăţia ce am gătit vouă, din tocmeana lumii, ce Tu milostiv Domn Iisus Cristos aceea ne dă. Amin“.

Faptul că o faţă bisericească a copiat această lucrare de astrologie denotă că, în pofida interdicţiilor canonice, clericii din Ţările Române, recurgeau la prezicerile astrale pentru nevoile particulare. Sau cel puţin, acestea erau preocupările preotului din satul braşovean.

Şi domnitorii îşi citeau destinul

Astrologul Constantinescu Armand notează că însuşi domnitorul Constantin Brâncoveanu consulta un calendar astrologic „şi făcea însemnări pe marginea filelor, aprobând sau infirmând prezicerile lui Ion Românul, întocmai ca ţarul Petru cel Mare al Rusiei, care avea preocupări similare“.

gromovnic1-2016

Gromovnicul are tot 12 zodii, câte una pentru fiecare lunã. Textul întregii carti poate fi descarcat de aici

Luna lui gerar (ianuarie) – zodia Þapului

Potrivit gromovnicului, cine se va naște sub aceastã zodie va fi dulce la vorbi, lungãreţ la obraz şi rumen. Frumos la cãutãturã, muncitor, viclean, lacom, gînditor, tãcut, iubitor de avuţie, mînios. Va fi om cu cãutãtura îndreptatã la pãmînt, cu nasul lat şi cãrnos, tare în genunchi şi care lesne se va îmbolnãvi. Va avea un semn în piept sau într-un genunchi ori pe obraz şi va fi înalt. Multe va fãgãdui şi puţin va da. Nãscocitor de pricini, mîhnit la faţã, nepãsãtor, nu aşa bun la negustorii dupã cum vrea sã se arate, fãţarnic şi îndemînatic la fapte rele.

Luna lui fãurar (februarie) – zodia Udãtorului

Cine se va naşte în aceastã lunã va fi minunat la obraz, vorbitor şi binepovãţuitor. Va fi blînd la vorbã, la trup drept, dar una va vorbi şi alta va face. Va fi cuminte, smerit, milostiv, credincios, gînditor la lucruri mari şi norocos. Îi va rãmîne mare moştenire de la rudenii. Frumos la trup, blînd, cu mintea înaltã şi bun chivernisitor. Copilul de parte bãrbãteascã va fi iubitor de învãţãturi, se va însura tînãr, iar dupã 30 de ani va petrece o viaţã mai bunã şi mai fericitã. Copila va fi veselã şi va trebuie sã se fereascã de apã, iar de bãrbatul cel dintîi se va lipsi. Cei nãscuţi în aceastã zodie vor fi gînditori, iubitori de învãţãturã, care le va aduce bogãţie.

Luna lui mãrţişor (martie) – zodia Peştilor

Cine se naşte sub acest semn al Peştilor nu va fi nici mare, nici mic, va fi scurt la grumaz, minunat la faţã, frumos la staturã, drept, bun, plãnuitor. Este mîndru şi îndrãzneţ, plecat cãtre învãţãturã. Va avea un semn la mînã sau la faţã, mare la chip, voinic şi viclean. Pe nimeni nu va crede, se va lãuda cu învãţãtura, din ţara lui va cãlãtori şi de la strãini multã bogaţie va cîştiga. Copilele ce se vor naşte în aceastã zodie vor fi mînioase şi iubitoare de pricini, înşelãtoare, iubite de oameni. De bãrbatul cel dintîi se vor despãrţi şi se vor însoţi cu altul, care li se va pãrea mai bun.

Luna lui prier (aprilie) – zodia Berbecului

Cei nãscuţi în aceastã lunã vor fi buni, sîrguitori, dar ciudaţi la fãpturã, lungãreţi la obraz, mînioşi, vorbitori de rãu asupra altora, nestatornici, îndrãzneţi. Vor fi bogaţi şi cinstea curînd o vor pierde, dar curînd o vor dobîndi. Cu oamenii cei buni nu se unesc, sînt arţãgoşi, biruitori la rãzboi, gata mereu de certuri şi bãtãi. Mulţi nãscuţi în aceastã zodie jurã lesne pe numele lui Dumnezeu şi al pãrinţilor, fãrã a se gîndi la cele ce vor urma.

Luna lui florar (mai) – zodia Taurului

Pruncii ce se vor naşte în aceastã lunã vor fi vrednici a semãna holde şi a chivernisi casa. Iubitori de jocuri, buni, îndrãzneţi, iubitori de adînci învãţãturi, veseli şi iubitori de muzicã. Cuvioşi, la staturã înalţi şi la faţã curaţi, cu ochii frumoşi, deschişi la minte. Cînd vor ajunge la anii cei desãvîrşiţi, se vor îmbogãţi, se vor pleca mai mult la chipul cel duhovnicesc. Vor cãuta sã aibã tot vorbe bune, dar nu vor mulţumi pe oameni cu faptele cele bune. Vor fi tãcuţi şi tainici. Pe nimeni nu vor asculta ce i-ar învãţa şi ar dori sã fie lãudaţi de toţi. Vor fi sîngeroşi şi foarte supãrãcioşi, iar mînia le va aduce mari pagube.

Luna lui cireşar (iunie) – zodia Gemenilor

Cel nãscut sub semnul Gemenilor va avea o fire nestatornicã, va fi dornic de învãţãtura lucrurilor celor adînci şi cu pricepere la toate. Va fi om glumeţ, va face multe şi lungi cãlãtorii, va fi îndrãzneţ la vorbã, dar rãu la minte. Mulţi nãscuţi sub aceastã zodie ajung domni mari. Aceastã zodie este de mijloc, face pe om ţiitor de minte, dar nu e bogat.

Luna lui cuptor (iulie) – zodia Cancerului

Cine se va naște în aceastã zodie va fi priceput de mari înţelegeri, iubitor de fapte bune, iar de meşteşuguri urător. Nu va iubi mâncarea şi mult bãuturã, va fi iute la mânie, înțelept, mândru şi îndrãzneţ. Va trãi mulţumit cu ceea ce are şi va fi mai mult sãrac. Va suferi multe boli, va fi pizmaş şi nu va bãga în seamã dreptatea. Omul nãscut în aceastã zodie se va veseli mai mult în lucruri slabe. Îi place somnul, e credincios, dar lesne se va îmbolnăvi.

Luna lui gustar (august) – zodia Leului

Copilul nãscut în aceastã zodie este frumos şi cãrnos, cu ochii mari, iubit de mai-marii lui, puţini la numãr ca dînsul. Aplecat la buna rînduialã, la adevãr şi dreptate, cu bunã înţelegere în viaţa sa. Pãrinţii nu-l vor iubi, de alţii va fi cãutat şi îngrijit, iar faptele lui nu vor aduce mulțumirea unora. Va avea mare mînie, va fi om vrednic şi va face lucrurile sale spornice, va avea mari norociri şi vrednicii. Va fi bun povãţuitor pentru alţii şi lucrãtor de multe lucruri bune, deştept, fãrã de nici un rãu. Îi va plãcea mult dreptatea, cinstea şi mîndria şi va fi om voinic.

Luna lui rãpciune (septembrie) – zodia Fecioarei

Omul ce se va naşte în zodia Fecioarei are firea nestatornicã, are pricepere la învãţãturi adînci şi la toate lucrurile şi meşteşugurile, dar mai ales la aritmeticã, adicã la socoteli cu numere, şi la lucruri de cancelarie. Cu mult noroc, va fi bun de fire, cinstit şi va vorbi minunat. Oamenii strãini vor ţine mai mult la dînsul decît ai sãi. Va avea dragoste mare la haine scumpe, va ajunge om mare. E om ţiitor de minte, drãgãlaş peste fire, înclinat spre trebile sufleteşti şi norocos.

Luna lui brumãrel (octombrie) – zodia Cumpenei

Cine se va naşte sub acest semn al Cumpenei va fi om de treabã, frumos, curat, iubitor de dreptate, grãitor de adevãr, dacã obiceiurile cele rele nu-i vor schimba firea. Milostiv, cu bunãcuviinţã, vesel şi iubitor de muzicã. Va fi curat la faţã, cu ochi frumoşi, staturã de mijloc, cînd tãcut, cînd prea vorbitor. Cu inima deschisã, sîngeros, iute la mînie, dar îndatã se întoarce şi îi pare rãu de vorbele sale rostite la iuţealã. Mînia lui îi aduce mare pagubã. Va trãi cinstit, va fi adesea şi mîndru şi va fi iubitor de înţelepciune. Oamenii nu vor prea îndrãzni a-i face vreun rãu pe faţã, dar în spate va avea mulţi duşmani.

Citește și:
Ioan de la Ierusalim, profeție din 1099 "... Femeile se vor culca cu femeile şi bărbaţii cu bărbaţii, bătrânii se vor culca cu copilele şi aceste cumplite fărădelegi se vor petrece în văzul întregii lumi şi vor fi considerate de toţi ca lucruri fireşti. Toate aceste spurcăciuni vor fi întărite prin legi "

Luna lui brumar (noiembrie) – zodia Scorpiei

Cel nãscut în zodia Scorpiei va fi mînios, ucigãtor, vãrsãtor de sînge, fãrã de ruşine, înşelãtor, mincinos, vorbitor de rãu, nestatornic. Va fi viclean şi iubitor de argint. Va gîndi pururea la armã şi va fi biruitor. Lucrãtor la toate, gata în tot ceasul la certuri şi bãtãi foarte rele. Iute la sînge, roşu la faţã şi cu pãrul aspru, în tot ceasul gîndeşte de rãu sã sfãtuiascã pe alţii şi sã cleveteascã pe vecinii sãi. N-are astîmpãr în a face rãu. Toate le vrea sã fie cum vrea el şi în nimenea nu se va încrede. Cu muierile lor va trãi necontenit în ceartã şi în bãtãi. Cu toate acestea vor avea şi oarecare nãrav bun.

Luna lui undrea (decembrie) – zodia Arcaşului

Copilul ce se va naşte sub acest semn al Arcaşului va fi cu minte bunã şi cu socotinţã, înţelept, cucernic, drept, smerit, milostiv, norocos, sfãtuitor bun, bine va grãi. De rãul altuia nu se va bucura. Frumos la stat, cu ochi negri, va fi tare în umeri, iar pãrul îl va avea neted. Va fi vesel, blînd, bun la minte, cu chivernisealã. Va suferi de durere de cap şi de junghiuri, va avea semn la piept sau în frunte.

Surse: ziarulevenimentul.ro – monitorulexpres.ro

Dacă vă plac articolele noastre și vreți sa vă ținem la curent cu cele mai recente noutăți, puteți seta sa primiți actualizările noastre în newsfeed-ul dvs de Facebook. Vă recomandam sa dați LIKE paginii noastre de Facebook AICI , apoi să apăsați pe Urmărește și sa selectați opțiunea 'Vezi mai întâi' , ca în poza de mai jos.
Adaugă un comentariu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Istorie

Secretele frumuseţii împărătesei cu o siluetă demnă de Cartea Recordurilor. Ritualuri excentrice şi stricte de înfrumuseţare, practicate cu aproape două secole în urmă

Published

on

By

Una dintre marile frumuseţi feminine din istorie, Elisabeta Amalia Eugenia de Wittelsbach s-a născut în 1837 ca fiică a lui Maximilian Joseph de Bavaria şi Maria Ludovica de Bavaria, fiica regelui Bavariei. Cea care ar stârni invidie în lumea modei de astăzi, este mai cunoscută după apelativul folosit încă din copilărie de către familie, Sissi. 

Frumusetea sa fabuloasă, graţia, farmecul şi aura misterioasă care plutea în jurul său îi determina pe cei din jur, atât bărbaţi, cât şi femei, să o privească admirativ, dar şi cu invidie. Elisabeta îşi respecta cu sfinţenie ritualul zilnic de înfrumuseţare, fiind perfect conştientă de frumuseţea tenului său alb şi de silueta sa graţioasă. Părul său era extraordinar de lung şi de bine întreţinut, strălucitor, depăşind nivelul genunchilor, iar pieptănarea şi coafarea durau câteva ore pe zi.

Împărăteasă a Austriei dintr-o întâmplare

Căsătoriile aranjate, mai ales când venea vorba despre familiile de rang înalt, nu reprezentau o surpriză în epocă. Dar nu Sissi, ci sora sa mai mare, Helene, ar fi trebuit să se căsătorească cu moștenitorul tronului Austriei, Franz Joseph. La evenimentul organizat în vederea oficierii logodnei, tânărul împărat este atras însă de frumusețea Elisabetei și în ciuda împotrivirii mamei sale, o alege pe aceasta ca viitoare soție. Cinci zile mai târziu vestea este anunțată oficial, iar peste alte opt luni, în primăvara anului 1854, cei doi se căsătoresc.

Obsesia pentru o siluetă perfectă

Moartea primului său copil, micuța Sofia, o marchează profund pe tânăra mamă, care refuză să mănânce timp de câteva zile. Pe măsură ce starea de depresie și melancolie se accentuează, aceasta începe să evite cinele în familie și dezvoltă o obsesie pentru menținerea siluetei. Dieta pe care o urmează cu strictețe se baza pe consumul de lapte și ouă. Pe lângă regimul alimentar, împărăteasa urma și un program intensiv de exerciții fizice. La inițiativa sa, în camerele sale sunt montate echipamente sportive pentru gimnastică, iar zilnic, preț de ore bune, împărăteasa Sissi se bucura de practicarea unei activități care o pasiona din copilărie, echitația. Eforturile întreprinse dau rezultate, iar talia sa, de numai 50 de centimentri, evidențiată și mai mult prin purtarea corsetelor, ar stârni admirație și astăzi.

Strictețea îngrijirii celei mai de preț „podoabe” a împărătesei

Cunoscută pentru părul extrem de lung, Sissi aloca câteva ore zilnic pentru îngrijirea acestuia. Franziska Feifalik, cea care o ajuta pe împărăteasă să facă acest lucru, trebuia să folosească mănuși albe și nu avea voie să poarte inele. Dacă în urma pieptănatului cădea vreun fir de păr, aceasta avea obligația de a-l așeza într-un bol de argint și de a-l prezenta stăpânei sale. O dată la două săptămâni, Sissi își rezerva o zi pentru a-i fi spălat părul cu un amestec de ouă și cognac.

Perioada destul de lungă de timp petrecută împreună, o transformă pe Franziska în confidenta împărătesei. Aceasta îi ținea chiar locul în public uneori, în ocaziile în care se știa că urma să fie văzută doar de la distanță.

Ritualurile excentrice de înfrumusețare

Împărăteasa nu folosea parfum, iar cremele pentru față erau preparate după rețete speciale ce aveau la bază ingrediente precum apa de trandafiri sau căpșunele. Silueta, la care ținea enorm, nu era nici ea ignorată. Hainele purtate pe timpul nopții erau îmbibate în zona taliei în oțet de cidru, iar dușul de dimineață, făcut cu apă rece, era alternat seara cu o baie cu ulei de măsline.

Indiferent de cât de strictă era în privința îngrijirilor corporale, trecerea timpului își spune cuvântul, motiv pentru care, după împlinirea vârstei de treizeci și doi de ani, aceasta refuză să mai fie fotografiată sau să i se realizeze portrete și evită pe cât posibil acest lucru.

Lucruri mai puțin cunoscute din viața împărătesei Sissi

Criticile aduse de mama soțului său nu erau ceva neobișnuit. Ceea ce nu este foarte vehiculat însă era nemulțumirea acesteia față de dantura Elisabetei. În urma unor tratamente pe bază de mercur, dinții împărătesei căpătaseră o nuanță mai închisă, iar reproșurile repetate o vor face pe Sissi să renunțe la a mai zâmbi în public.

Mai puțin cunoscut este de asemenea faptul că Sissi suferea de insomnii, iar timpul destinat în mod normal odihnei era de multe ori folosit pentru lectură. Astfel, aceasta ajunge să îndrăgească opera poetului german Heinrich Hein, cu care începe să corespondeze.

Nu în ultimul rând, fumatul, un obicei neobișnuit pentru femei în acea vreme, o aduce din nou pe împărăteasă în prim plan, dând naștere unui subiect de bârfă de amploare.

Nu știm ce s-ar fi întâmplat dacă Sissi nu ar fi fost prezentă la logodna organizată pentru sora sa și nici care ar fi fost soarta imperiului dacă Franz Joseph ar fi acceptat să se căsătorească cu Helene. Ceea ce știm însă cu siguranță este că nu am mai fi avut ocazia să cunoaștem o împărăteasă a cărei viață a fost pe cât de interesantă, pe atât de ieșită din comun.

Sursa: historia.ro

Dacă vă plac articolele noastre și vreți sa vă ținem la curent cu cele mai recente noutăți, puteți seta sa primiți actualizările noastre în newsfeed-ul dvs de Facebook. Vă recomandam sa dați LIKE paginii noastre de Facebook AICI , apoi să apăsați pe Urmărește și sa selectați opțiunea 'Vezi mai întâi' , ca în poza de mai jos.
Citește mai departe>>

Diverse

„Frumoasa și Bestia” au existat în realitate! Povestea din spatele celebrului basm

Published

on

By

„Frumoasa și Bestia” este una dintre cele mai frumoase povești pentru copii din toate timpurile. Ceea ce puțini oameni știu este faptul că personajele Belle și Bestia nu sunt invenții ale unei imaginații bogate, ci au fost inspirate din viața lui Petrus Gonsalvus, un bărbat născut în jurul anului 1537, în insula Tenerife și care suferea de o boală extrem de rară ce îl făcea să arate ca un animal.

Publicat pentru prima oară în 1740, basmul „Frumoasa și Bestia” a trecut prin mai multe modificări, făcute de mai mulți scriitori, până să ajungă în mâinile poetului scoțian Andrew Lang, în 1889. Potrivit mai multor experți, Bestia nu este un personaj închipuit, ci ar fi fost inspirată de povestea lui Petrus Gonsalvus, un bărbat născut în jurul anului 1537.

„Bestia” Petrus Gonsalvus a marcat o premieră în istoria medicală. El a fost primul caz documentat vreodată al unei persoane care suferă de hipertricoză, una dintre cele mai rare boli din lume. Până în ziua de astăzi, există doar 150 de cazuri cunoscute. Cunoscută și ca sindrom Ambras sau sindromul omului-vârcolac, anomalia genetică se manifestă prin creșterea excesivă a părului pe față și în toate zonele care în mod normal ar avea pilozitate redusă.

Prezentat la curtea regelui Henric al II-lea al Franței când avea doar 10 ani, Petrus avea deja fața complet acoperită de păr. A fost primit cu căldură la curtea regală, unde a rămas până în 1559, când a murit regele. A avut o copilărie frumoasă, nu a dus lipsă de nimic, beneficiind și de o educație aleasă.

În această perioadă, s-a căsătorit cu Catherine, o tânără franțuzoaică. La fel ca Belle și Bestia din poveste, Petrus și Catherine au trăit împreună până la adânci bătrâneți și au avut patru copii, dintre care trei au moștenit hipertricoza.

După moartea regelui Henric al II-lea, cei doi au ajuns la curtea Margaretei de Habsburg, ducesa de Parma și guvernatoarea Țărilor de Jos Habsburge. În 1582, ducesa s-a întors în Italia, însoțită de familia Gonsalvus.

Odată ajunși în Italia, familia a devenit renumită. Arhiducele de Austria, Frederic al II-lea, a comandat o serie de portrete pentru fiecare membru al familiei de „ciudați”. Lucrările au fost expuse în Camera Artelor și Curiozităților din castelul Ambras, de lângă Innsbruck și pot fi văzute și astăzi. De aici a venit și denumirea de „sindrom Ambras”, în 1933.

Felul în care sunt ilustrați membrii familiei Gonsalvus este o oglindire perfectă a descrierii medicului și naturalistului italian Ulisse Aldrovandi, unul dintre părinții zoologiei moderne. El a descris întâlnirea cu familia în „Monstrorum historia”. Îl numea pe Petrus „omul pădurii” din Insulele Canare și considera că aparținea unei alte specii de oameni. Teorie greșită, evident, hipertricoza fiind cauzată de o mutație genetică.

Nu se știe nimic despre soarta lui Petrus și a soției sale, Catherine. Singurul membru al familiei Gonsalvus despre care există informații este fiica lor, Tognina. Cu toate că a moștenit boala tatălui ei, s-a căsătorit și a avut mai mulți copii, toți fiind afectați de hipertricoză.

sursa: historia.ro

Dacă vă plac articolele noastre și vreți sa vă ținem la curent cu cele mai recente noutăți, puteți seta sa primiți actualizările noastre în newsfeed-ul dvs de Facebook. Vă recomandam sa dați LIKE paginii noastre de Facebook AICI , apoi să apăsați pe Urmărește și sa selectați opțiunea 'Vezi mai întâi' , ca în poza de mai jos.
Citește mai departe>>

Articole recente

Facebook

Cele mai citite articole de astăzi

Copyright © 2018*stiinta-mister.ro* Unele drepturi rezervate Stiinta si Mister este un site ce va propune sa parcurgeți articole, speram noi interesante, din toate domeniile științei, sa aflați lucruri pe care nimeni nu vi le-a spus pana acum si astfel sa va lărgiți cat mai mult domeniul cunoașterii. Sub sloganul celebrului EInstein, "Cea mai frumoasă şi mai profundă trăire omenească este misterul, vă invităm să intrați în această lume necunoscută multora dintre noi. Pentru eventuale idei, sugestii și de ce nu critici vă invităm să ne lăsați mesajele dumneavoastră la contact@stiinta-mister.ro De asemenea puteți accesa si pagina noastre de Facebook www.facebook.com/stiintasimister