Connect with us

Istorie

Zodiacul Popii, manuscrisul românesc vechi de 4 secole care prevestește evenimentele politice și vremea până în anul 2048

Published

on

Începând cu secolul al XVI-lea, pe teritoriul actual al României au circulat, pe lângă scrierile eschatologice, nenumărate texte divinatorii si de prevestire, majoritatea în manuscris. Daca primele dintre acestea au fost tolerate de biserica, „Gromovnicul”, „Rojdanicul”, „Trepetnicul”, „Fulgeralnicul”, „Socotitorul de Vise” si „Cetitorul de Zodii” au fost catalogate de către preoți drept scrieri eretice, diavolesti.

Aceste carti proscrise, deslușitoare de zodii si de semne, considerate deosebit de periculoase de biserica, au fost vehement interzise in si anii comunismului. Chiar si in aceste condiții, ascunse in locuri tainice si descifrate doar de catre cei initiati, textele acestor carti nu s-au pierdut, ba dimpotrivă, au continuat sa incite si sa dezlege.

Acum 399 de ani, un preot brașovean copia de mână zeci de pagini dintr-o carte sârbească, spre folosul celor care n-aveau acces la scrieri tipărite. Nu era o carte bisericească, manuscrisul lui, denumit Codex Neagoeanus, reproducea texte populare, printre care şi un zodiac. Astfel, „Rujdeniţa“ Popii Ion Românul din Sînpetru a fost primul horoscop medieval al românilor şi a avut o circulație mai mare decât oricare altă carte a vremii.

În câțiva ani, lucrarea de astrologie a ajuns în tipografii şi a fost reeditată, îmbogățita secole de-a rândul şi răspândită sub numele de „Gromovnic“, pentru folosul oamenilor simpli, curioși de ceea ce le rezervă astrele la naștere. În aceste gromovnice găsim tabele în care se poate citi buletinul meteo până în anul 2045, scrie monitorulexpres.ro

În limbajul arhaic românesc, găsim previziuni legate de destinul fiecăruia, dar şi al ţării, anii rodnici şi cei cu molime şi „întâmplările omenești“. Uitat pe nedrept, Codex Neagoeanus al popii din Sînpetru vorbeşte şi despre vremurile de azi.

Textul „Rujdeniţei lui Ion Românul“ acoperă paginile 137-141 ale Codexului, şi începe, după normele calendarului bizantin, cu luna septembrie (Răpciune). Cuprinde doar patru luni, până în decembrie (Indrele), restul documentului s-a pierdut. „Textul este scris cu cerneală neagră spălăcită; numele lunilor cu cerneală roşie. În cuprinsul fiecărei luni, materia capitolului este grupată în 2 paragrafe distincte: primul, conținând prezicerile privitoare la soarta băieților; al doilea, prevederile privitoare la viitorul fetelor“, precizează N. Cartojan.

Conform filologului Gabriel Mihăilescu, copistul a avut de înfruntat interdicțiile Bisericii Ortodoxe, deoarece „cărţile populare care conțineau predicții erau considerate cărţi eretice sau vrăjitoreşti, purtând indice de cărţi oprite“. Din acest motiv, scrierile neagreate se perpetuau prin copiere de mâna. Prea multe astfel de cărți de prevestire nici nu s-au păstrat. Cu atât mai mult, „Rojdanicul“ de la Sînpetru (din slavonescul rozdenije sau rozdenica „naştere“) este un document valoros. Însuşi Ion Românul îşi dă seama că zodiacul lui nu e pe placul bisericii: „Printr-aceea, Dvs. încă vă rog, pre toată firea de om, cui Dumnezeu o va da această carte a ceti sau a scrie, socotiţi şi mai bine ce voi fi greşit sau cuvînt nesfîrşit, sau slovă neumplută, iar Dvs. să deregeţi şi să nu mă blestemaţi, ci să ziceţi: Dumnezeu ierte! Şi să vă ierte şi pre voi Dumnezeu la înfricatul judeţ cînd va zice veniţi, blagosloviţi de părintele meu de moşteniţi împărăţia ce am gătit vouă, din tocmeana lumii, ce Tu milostiv Domn Iisus Cristos aceea ne dă. Amin“.

Faptul că o faţă bisericească a copiat această lucrare de astrologie denotă că, în pofida interdicţiilor canonice, clericii din Ţările Române, recurgeau la prezicerile astrale pentru nevoile particulare. Sau cel puţin, acestea erau preocupările preotului din satul braşovean.

Şi domnitorii îşi citeau destinul

Astrologul Constantinescu Armand notează că însuşi domnitorul Constantin Brâncoveanu consulta un calendar astrologic „şi făcea însemnări pe marginea filelor, aprobând sau infirmând prezicerile lui Ion Românul, întocmai ca ţarul Petru cel Mare al Rusiei, care avea preocupări similare“.

gromovnic1-2016

Gromovnicul are tot 12 zodii, câte una pentru fiecare lunã. Textul întregii carti poate fi descarcat de aici

Luna lui gerar (ianuarie) – zodia Þapului

Potrivit gromovnicului, cine se va naște sub aceastã zodie va fi dulce la vorbi, lungãreţ la obraz şi rumen. Frumos la cãutãturã, muncitor, viclean, lacom, gînditor, tãcut, iubitor de avuţie, mînios. Va fi om cu cãutãtura îndreptatã la pãmînt, cu nasul lat şi cãrnos, tare în genunchi şi care lesne se va îmbolnãvi. Va avea un semn în piept sau într-un genunchi ori pe obraz şi va fi înalt. Multe va fãgãdui şi puţin va da. Nãscocitor de pricini, mîhnit la faţã, nepãsãtor, nu aşa bun la negustorii dupã cum vrea sã se arate, fãţarnic şi îndemînatic la fapte rele.

Luna lui fãurar (februarie) – zodia Udãtorului

Cine se va naşte în aceastã lunã va fi minunat la obraz, vorbitor şi binepovãţuitor. Va fi blînd la vorbã, la trup drept, dar una va vorbi şi alta va face. Va fi cuminte, smerit, milostiv, credincios, gînditor la lucruri mari şi norocos. Îi va rãmîne mare moştenire de la rudenii. Frumos la trup, blînd, cu mintea înaltã şi bun chivernisitor. Copilul de parte bãrbãteascã va fi iubitor de învãţãturi, se va însura tînãr, iar dupã 30 de ani va petrece o viaţã mai bunã şi mai fericitã. Copila va fi veselã şi va trebuie sã se fereascã de apã, iar de bãrbatul cel dintîi se va lipsi. Cei nãscuţi în aceastã zodie vor fi gînditori, iubitori de învãţãturã, care le va aduce bogãţie.

Luna lui mãrţişor (martie) – zodia Peştilor

Cine se naşte sub acest semn al Peştilor nu va fi nici mare, nici mic, va fi scurt la grumaz, minunat la faţã, frumos la staturã, drept, bun, plãnuitor. Este mîndru şi îndrãzneţ, plecat cãtre învãţãturã. Va avea un semn la mînã sau la faţã, mare la chip, voinic şi viclean. Pe nimeni nu va crede, se va lãuda cu învãţãtura, din ţara lui va cãlãtori şi de la strãini multã bogaţie va cîştiga. Copilele ce se vor naşte în aceastã zodie vor fi mînioase şi iubitoare de pricini, înşelãtoare, iubite de oameni. De bãrbatul cel dintîi se vor despãrţi şi se vor însoţi cu altul, care li se va pãrea mai bun.

Luna lui prier (aprilie) – zodia Berbecului

Cei nãscuţi în aceastã lunã vor fi buni, sîrguitori, dar ciudaţi la fãpturã, lungãreţi la obraz, mînioşi, vorbitori de rãu asupra altora, nestatornici, îndrãzneţi. Vor fi bogaţi şi cinstea curînd o vor pierde, dar curînd o vor dobîndi. Cu oamenii cei buni nu se unesc, sînt arţãgoşi, biruitori la rãzboi, gata mereu de certuri şi bãtãi. Mulţi nãscuţi în aceastã zodie jurã lesne pe numele lui Dumnezeu şi al pãrinţilor, fãrã a se gîndi la cele ce vor urma.

Luna lui florar (mai) – zodia Taurului

Pruncii ce se vor naşte în aceastã lunã vor fi vrednici a semãna holde şi a chivernisi casa. Iubitori de jocuri, buni, îndrãzneţi, iubitori de adînci învãţãturi, veseli şi iubitori de muzicã. Cuvioşi, la staturã înalţi şi la faţã curaţi, cu ochii frumoşi, deschişi la minte. Cînd vor ajunge la anii cei desãvîrşiţi, se vor îmbogãţi, se vor pleca mai mult la chipul cel duhovnicesc. Vor cãuta sã aibã tot vorbe bune, dar nu vor mulţumi pe oameni cu faptele cele bune. Vor fi tãcuţi şi tainici. Pe nimeni nu vor asculta ce i-ar învãţa şi ar dori sã fie lãudaţi de toţi. Vor fi sîngeroşi şi foarte supãrãcioşi, iar mînia le va aduce mari pagube.

Luna lui cireşar (iunie) – zodia Gemenilor

Cel nãscut sub semnul Gemenilor va avea o fire nestatornicã, va fi dornic de învãţãtura lucrurilor celor adînci şi cu pricepere la toate. Va fi om glumeţ, va face multe şi lungi cãlãtorii, va fi îndrãzneţ la vorbã, dar rãu la minte. Mulţi nãscuţi sub aceastã zodie ajung domni mari. Aceastã zodie este de mijloc, face pe om ţiitor de minte, dar nu e bogat.

Luna lui cuptor (iulie) – zodia Cancerului

Cine se va naște în aceastã zodie va fi priceput de mari înţelegeri, iubitor de fapte bune, iar de meşteşuguri urător. Nu va iubi mâncarea şi mult bãuturã, va fi iute la mânie, înțelept, mândru şi îndrãzneţ. Va trãi mulţumit cu ceea ce are şi va fi mai mult sãrac. Va suferi multe boli, va fi pizmaş şi nu va bãga în seamã dreptatea. Omul nãscut în aceastã zodie se va veseli mai mult în lucruri slabe. Îi place somnul, e credincios, dar lesne se va îmbolnăvi.

Luna lui gustar (august) – zodia Leului

Copilul nãscut în aceastã zodie este frumos şi cãrnos, cu ochii mari, iubit de mai-marii lui, puţini la numãr ca dînsul. Aplecat la buna rînduialã, la adevãr şi dreptate, cu bunã înţelegere în viaţa sa. Pãrinţii nu-l vor iubi, de alţii va fi cãutat şi îngrijit, iar faptele lui nu vor aduce mulțumirea unora. Va avea mare mînie, va fi om vrednic şi va face lucrurile sale spornice, va avea mari norociri şi vrednicii. Va fi bun povãţuitor pentru alţii şi lucrãtor de multe lucruri bune, deştept, fãrã de nici un rãu. Îi va plãcea mult dreptatea, cinstea şi mîndria şi va fi om voinic.

Luna lui rãpciune (septembrie) – zodia Fecioarei

Omul ce se va naşte în zodia Fecioarei are firea nestatornicã, are pricepere la învãţãturi adînci şi la toate lucrurile şi meşteşugurile, dar mai ales la aritmeticã, adicã la socoteli cu numere, şi la lucruri de cancelarie. Cu mult noroc, va fi bun de fire, cinstit şi va vorbi minunat. Oamenii strãini vor ţine mai mult la dînsul decît ai sãi. Va avea dragoste mare la haine scumpe, va ajunge om mare. E om ţiitor de minte, drãgãlaş peste fire, înclinat spre trebile sufleteşti şi norocos.

Luna lui brumãrel (octombrie) – zodia Cumpenei

Cine se va naşte sub acest semn al Cumpenei va fi om de treabã, frumos, curat, iubitor de dreptate, grãitor de adevãr, dacã obiceiurile cele rele nu-i vor schimba firea. Milostiv, cu bunãcuviinţã, vesel şi iubitor de muzicã. Va fi curat la faţã, cu ochi frumoşi, staturã de mijloc, cînd tãcut, cînd prea vorbitor. Cu inima deschisã, sîngeros, iute la mînie, dar îndatã se întoarce şi îi pare rãu de vorbele sale rostite la iuţealã. Mînia lui îi aduce mare pagubã. Va trãi cinstit, va fi adesea şi mîndru şi va fi iubitor de înţelepciune. Oamenii nu vor prea îndrãzni a-i face vreun rãu pe faţã, dar în spate va avea mulţi duşmani.

Citește și:
Ioan de la Ierusalim, profeție din 1099 "... Femeile se vor culca cu femeile şi bărbaţii cu bărbaţii, bătrânii se vor culca cu copilele şi aceste cumplite fărădelegi se vor petrece în văzul întregii lumi şi vor fi considerate de toţi ca lucruri fireşti. Toate aceste spurcăciuni vor fi întărite prin legi "

Luna lui brumar (noiembrie) – zodia Scorpiei

Cel nãscut în zodia Scorpiei va fi mînios, ucigãtor, vãrsãtor de sînge, fãrã de ruşine, înşelãtor, mincinos, vorbitor de rãu, nestatornic. Va fi viclean şi iubitor de argint. Va gîndi pururea la armã şi va fi biruitor. Lucrãtor la toate, gata în tot ceasul la certuri şi bãtãi foarte rele. Iute la sînge, roşu la faţã şi cu pãrul aspru, în tot ceasul gîndeşte de rãu sã sfãtuiascã pe alţii şi sã cleveteascã pe vecinii sãi. N-are astîmpãr în a face rãu. Toate le vrea sã fie cum vrea el şi în nimenea nu se va încrede. Cu muierile lor va trãi necontenit în ceartã şi în bãtãi. Cu toate acestea vor avea şi oarecare nãrav bun.

Luna lui undrea (decembrie) – zodia Arcaşului

Copilul ce se va naşte sub acest semn al Arcaşului va fi cu minte bunã şi cu socotinţã, înţelept, cucernic, drept, smerit, milostiv, norocos, sfãtuitor bun, bine va grãi. De rãul altuia nu se va bucura. Frumos la stat, cu ochi negri, va fi tare în umeri, iar pãrul îl va avea neted. Va fi vesel, blînd, bun la minte, cu chivernisealã. Va suferi de durere de cap şi de junghiuri, va avea semn la piept sau în frunte.

Surse: ziarulevenimentul.ro – monitorulexpres.ro

Adaugă un comentariu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Dezvăluiri

Mari secrete ale omenirii suspectate că ar fi falsuri

Published

on

By

Originea şi evoluţia umanităţii au fost, de-a lungul timpului, încărcate cu mituri şi chiar falsuri puse pe seama manipulării care a rămas una dintre cele mai puternice arme. Asupra unora dintre marile secrete ale omenirii planează încă suspiciuni.

Câteva dintre acestea au fost prezentate de Historia:

  1. Cele mai mari secrete ale omenirii: manuscrisul Voynich

În anul 1912, americanul de origine poloneză Wilfrid M. Voynich cumpără o carte neobişnuită, de 240 de pagini, care conţinea zeci de diagrame cosmice, desene şi relatări despre plante a caror existenţă nu a fost confirmată de oamenii de ştiinţă.

Testele efectuate în laborator au arătat că ciudatul manuscris a fost realizat acum 600 de ani. Cel mai probabil, cartea a reprezentat la vremea ei o farmacopee, adică un tratat în care sunt notate descrierile şi formulele prin care se puteau prepara diverse medicamente. Cu toate acestea, misterul rămâne în jurul diagramelor cosmice, despre care unii au afirmat chiar că sunt de origine extraterestră. Interesant este că totuși  datarea cu Carbon 14 a infirmat vechimea manuscrisului.

  1. Cele mai mari secrete ale omenirii: rămăşiţele lui Cristofor Columb

Chiar dacă se cunosc numeroase detalii despre viaţa celebrului explorator, nu acelaşi lucru se poate spune despre moartea acestuia, din 1509, atunci când rămăşiţele lui Cristofor Columb au fost transferate în Caraibe, pe insula Hispaniola.

Din cauza războiului, spaniolii au pierdut insula în favoarea francezilor, iar rămăşiţele exploratorului au fost transferate în Cuba, iar ulterior au revenit în Spania. Cu toate acestea, Republica Dominicană afirmă, în mod oficial, că rămăşiţele lui Columb nu au părăsit niciodată insula Hispanioala.

  1. Cele mai mari secrete ale omenirii: sculptura Kryptos

Realizată de artistul Jim Sanborn, Kryptos, care în limba greacă înseamna „ascuns”, este o sculptură misterioasă amplasată chiar în faţa sediului CIA din Langley, Virginia. Creaţia conţine patru inscripţii, trei dintre ele fiind decodificate, doar a patra rămânând un secret până în ziua de astăzi.

  1. Cele mai mari secrete ale omenirii: semnalul extraterestru primit de Jerry Ehman

Într-o zi de august a anului 1977, astronomul Jerry Ehman a decis să scaneze spaţiul cu ajutorul telescopului radio, iar spre surpiza lui acesta a primit un semnal necunoscut cu o durată de 72 de secunde. Imediat, Jerry Ehman a notat pe pagina imprimată cuvântul Wow (surpindere – n.r.). Potrivit astronomului, semnalul de origine extraterestră a fost captat din constelaţia Săgetătorului, dintr-o zonă aflată la 120 de ani lumină distanţă de Terra.

  1. Cele mai mari secrete ale omenirii: monumentul de la Goblekli Tepe

Turcia se poate mândri că adăposteşte pe teritoriul său cea mai veche structură religioasă descoperită vreodată pe Pământ. Conform arheologilor, locul conţine numeroase structuri şi piloni de piatră pe care sunt desenate animale de pradă. Nici măcar astăzi nu s-a putut explica prin ce mijloace oamenii care locuiau în peşteri au reuşit să construiască asemenea structuri, fără să aibă la îndemână unelte de metal.

  1. Cele mai mari secrete ale omenirii: pietrele din Georgia (SUA)

Supranumite „Stonehenge-ul american”, pietrele din Georgia reprezintă un impunător monument de granit care adăposteşte mai multe porunci pentru o nouă lume. Poate cea mai interesantă dintre ele se referă la menţinerea unui număr maxim al populatiei lumii de 500 de milioane de persoane. Numeroşi adepţi ai teoriilor conspiraţiei au afirmat că pietrele din Georgia au fost realizate de o societate secretă care doreşte instaurarea unei noi ordini mondiale.

Citește mai departe>>

Articole recente

Facebook

Articole interesante

Dezvăluiri23 de ore ago

Lumea de Dincolo explicată de Prof. Dr. Constantin Dulcan: „Nu Dumnezeu ne pedepseşte, ne pedepsim singuri, aici, pe pământ”

Prof. Dr. Constantin Dulcan,  medic neurolog, psihiatru şi cercetător în domeniul conştiinţei, a reuşit, în lucrările sale, performanţa absolut originală...

MedicinăO zi ago

Adevărul pe care nimeni nu îl spune despre urzici. Sunt ele bune, dar nu le mâncați dacă suferiți de aceste boli

Urzica este, cu siguranță, vedeta primăverii. Această plantă este ceea ce îi trebuie organismului nostru pentru a elimina toxinele acumulate...

DescopeririO zi ago

Un român poate schimba în bine lumea medicală a următorilor 100 de ani. E pe cale să trateze cea mai grea boală a omenirii – cancerul

A inventat una dintre cele mai eficiente imuno-terapii oncologice din lume şi a primit echivalentul Premiului Nobel în Biotehnologie, în...

Diverse2 zile ago

Prima mașină electrică sută la sută românească. Este atât de ieftină încât și-ar putea-o permite aproape orice român

Doi oameni de afaceri din Cluj şi Baia Mare, Andrei Ostroveanu (47 de ani) şi Gheorghe Mureşan (58 de ani),...

Dezvăluiri3 zile ago

Mari secrete ale omenirii suspectate că ar fi falsuri

Originea şi evoluţia umanităţii au fost, de-a lungul timpului, încărcate cu mituri şi chiar falsuri puse pe seama manipulării care...

Dezvăluiri5 zile ago

În secolele trecute, trei imperii au vrut să dea numele Dacia țărilor românești unite. Aţi fi de acord, astăzi, cu această schimbare a numelui?

Oportunitatea demarării, la nivel naţional, a unui proiect de modificare a numelui țării în cel de Dacia sau Geto-Dacia, a...

Cele mai citite articole de astăzi

Copyright © 2018*stiinta-mister.ro* Unele drepturi rezervate Stiinta si Mister este un site ce va propune sa parcurgeți articole, speram noi interesante, din toate domeniile științei, sa aflați lucruri pe care nimeni nu vi le-a spus pana acum si astfel sa va lărgiți cat mai mult domeniul cunoașterii. Sub sloganul celebrului EInstein, "Cea mai frumoasă şi mai profundă trăire omenească este misterul, vă invităm să intrați în această lume necunoscută multora dintre noi. Pentru eventuale idei, sugestii și de ce nu critici vă invităm să ne lăsați mesajele dumneavoastră la contact@stiinta-mister.ro De asemenea puteți accesa si pagina noastre de Facebook www.facebook.com/stiintasimister